شعبده بازی

شعبده بازی

اموزش شعبده بازی 130

اموزش شعبده بازی ای جالب با قوطی کبریت.لطفا نظر بدید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه نوزدهم فروردین 1389ساعت 3:56  توسط alireza  | 

اموزش شعبده بازی 129

اموزش نگه داشتن شعله روی دست.لطفا نظر بدید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه نوزدهم فروردین 1389ساعت 3:15  توسط alireza  | 

اموزش شعبده بازی 128

اموزش روشن کردن شمع فقط با یک میله .لطفا نظر بدید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه نوزدهم فروردین 1389ساعت 3:5  توسط alireza  | 

اموزش شعبده بازی 127

اموزش شعبده بازی ای که از داخل پرتقال یک سکه خارج میشود . لطفا نظر بدید .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم فروردین 1389ساعت 13:50  توسط alireza  | 

اموزش شعبده بازی 126

اموزش ایستادن لیوان روی یک کارت . لطفا نظر بدید .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم فروردین 1389ساعت 13:47  توسط alireza  | 

اموزش شعبده بازی 125

اموزش تعادل و حرکت توپ پینگ پنگ روی یک طناب . لطفا نظر بدید .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم فروردین 1389ساعت 13:44  توسط alireza  | 

اموزش شعبده بازی 124

اموزش خوابیدن درهوا فقط با تکیه بر یک میله . لطفا نظر بدید .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم فروردین 1389ساعت 13:42  توسط alireza  | 

اموزش شعبده بازی 123

اموزش ضربه زدن با چکش به تخم مرغ ونشکستن ان .لطفا نظر بدید .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه دهم فروردین 1389ساعت 20:24  توسط alireza  | 

اموزش شعبده بازی 122

اموزش پیدا کردن کارت امضا شده ازمیان کارت ها. لطفا نظر بدید .ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه دهم فروردین 1389ساعت 20:22  توسط alireza  | 

اموزش شعبده بازی 121

اموزش تبدیل توتون به سیگار . لطفا نظر بدید .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه دهم فروردین 1389ساعت 20:18  توسط alireza  | 

اموزش شعبده بازی 120

اموزش سالم کردن دستمال سوخته شده .لطفا نظر بدید .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه دهم فروردین 1389ساعت 20:15  توسط alireza  |